Participant Profiles

Maria Zygouri

Dimitra Zigaris

Angeliki Zervou

Nefeli Voutyra
Director of Covert Hospitality
Athens Conference for Utopian Technologies, Etc.

Hara Tsopanidou

Eugenia Spyropoulou

Elena Prifti

Christina Polychronopoulou

Alexandra Philippou

Heracles Papatheodorou

Ioannis Papanikos

Ilektra Papadaki

Giorgos Palamaris

Elina Niarchou

Anastasia Naki

Veatriki More

Polina Miliou

Lefteris Krysalis
Director of Perplexity Services
Athens Conference for Utopian Technologies, Etc.

Christina Kral
Director of Utopian Involvement
Athens Conference for Utopian Technologies, Etc.

Rafaella Konstantinou

Melina Kalfanti

Angela Jerardi
Director of Speculative & Disruptive Logistics
Athens Conference for Utopian Technologies, Etc.

Maria Iliopoulou

Fenia Hatzimichail

Georgia Fradelou

Eleni Filippakopoulou

Maria Suliana Byck

Maria Androulaki

Dorothea Aligianni